C.M.L.
GROUP
Kontakty:
info@eet-terminal.cz
tel: 730 809 300

  • Zákon o evidenci tržeb nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 13. dubna 2016.

  • Účinnosti nabývá prvním dnem osmého kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení (§ 39 „ZoET“).

  • Evidenční povinnost vznikne podnikatelům v první fázi od 1. prosince 2016

  • Podnikatel vyhodnotí, z jaké činnosti mu tržby plynou a zatřídí danou činnost do příslušné fáze podle klasifikace NACE.

  • Od zatřídění se pak odvíjí vznik povinnosti podnikatele zahájit evidenci příslušných tržeb, a to bez ohledu na to, zda tržby pochází z hlavní či jiné podnikatelské činnosti.

  • Podnikatelé potřebují vhodné pokladní zařízení (terminál), který musí být schopen přes internet odeslat datovou zprávu o přijaté tržbě a přijmout zpět fiskální identifikační kód (FIK).  • Kompletní informace o EET naleznete na www.etrzby.cz

    Zdroj: http://www.etrzby.cz/cs/legislativa